Hoe kom je als advocatenmaatschap tot gedragen besluitvorming?

Veel advocatenkantoren worstelen met hun besluitvorming. Om verschillende redenen gaat er te veel tijd, energie en geld verloren aan lang vergaderen en moeizame besluitvorming. Als er al een besluit genomen wordt is er vaak in de uitvoering veel weerstand. Maar met grote regelmaat wordt er zelfs helemaal geen besluit genomen. Dan wordt het agendapunt doorgeschoven (“Nou ja, we komen er nu niet uit, we schuiven het door naar de volgende vergadering”). Soms lost het probleem zich dan vanzelf op, maar veel vaker helaas ook niet.

Het is ook niet altijd eenvoudig om knopen door te hakken. Vaak heb je niet alleen te maken met eigen onzekerheid en twijfel over de juiste beslissing, maar moet je ook nog een meerderheid vinden, vergaderen en weerstand het hoofd bieden. Zo stapelen de agendapunten zich op. En vraag je je met grote regelmaat vertwijfeld af wat er nu eigenlijk besloten is in een te lange vergadering.

Zo kom jij wel tot gedragen besluitvorming: 3 tips

Herkenbaar? Frustrerend? Geen reden om bij de pakken neer te zitten. Er zijn namelijk best wel wat dingen die je kunt doen om tot beter gedragen besluitvorming te komen.

#1      Het verbeteren van luistervaardigheden

Goed luisteren, écht luisteren, verhelderende vragen stellen en je oordeel uitstellen. Allemaal vaardigheden die iedereen beheerst. Maar die we nog wel eens vergeten in te zetten als we al een mening of een emotie hebben bij een vraagstuk. Laat de vergadering eens begeleiden door een neutrale externe, die jullie tijdens de vergadering op dit soort valkuilen wijst. Dat kan de dialoog al snel enorm bevorderen.

#2      Een besluit durven nemen

Vaak wordt er lange tijd geen besluit genomen omdat er nog ogenschijnlijke tegenstellingen zijn. Het ontbreekt dan aan de moed een knoop door te hakken. Het kan goed zijn dit te benoemen en gezamenlijk te bespreken waar dit aan ligt. Is het nog onvoldoende doorgesproken of vinden we het lastig een besluit te nemen, ook als de uitkomst voor een minderheid onplezierig is?

#3      Aandacht voor de minderheid

Komen jullie er niet uit, gaan jullie stemmen en is het besluit niet unaniem? Vraag dan na de stemming eens expliciet aan de minderheid wat zij nodig hebben om toch mee te gaan in het besluit van de meerderheid. Hiermee voeg je de wijsheid van de minderheid toe aan het besluit van de meerderheid. Daardoor neem je een beter besluit dat nog gedragen wordt ook. Natuurlijk kost dit iets meer tijd, maar daar staat tegenover dat de kwaliteit van de besluitvorming toeneemt én dat de uitvoering tot veel minder weerstand zal leiden.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Of kunnen jullie ook hulp gebruiken om effectiever te vergaderen en gedragen besluiten te nemen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik vertel je graag meer over onder meer deze 3 tips. Ook kan ik jullie vergaderingen begeleiden, bijvoorbeeld actief als procesbegeleider. Maar ook meer passief als ‘fly on the wall’, waarbij ik je achteraf vertel wat er tijdens jullie vergaderingen beter kan. Bij de meeste kantoren boeken we al met een aantal bijeenkomsten resultaat.