Paralegal Academy 2023

De wereld verandert in hoog tempo en dat geldt ook voor de wereld van de paralegal. De toenemende digitalisering, de krappere budgetten voor juridische afdelingen en daarmee de noodzaak om efficiënter te werken, en de roep vanuit de samenleving om meer transparantie en verantwoord ‘burgerschap’. Daarnaast bieden de opkomt van legal tech en legal operations vele kansen voor de paralegals die deze kansen willen zien en grijpen.

Paralegal Academy

De Paralegal Academy is speciaal ontwikkeld voor paralegals met tenminste 1-3 jaar ervaring, die willen doorgroeien in hun rol. De leergang helpt u om de brug te slaan van de functie van paralegal naar de positie van trusted advisor binnen uw afdeling.

Onder leiding van ervaren trainers, die allen in het juridisch werkterrein actief zijn, werkt u aan uw vermogen om u als een volwaardig gesprekspartner van de general counsel, juristen en cliënten te positioneren.

Na het volgen van deze leergang:
heeft u een hogere persoonlijke effectiviteit
bent u in staat effectiever samen te werken met andere juristen
heeft u een breder perspectief ontwikkeld over de rollen van paralegals en juristen, en
bent u bij ter zake van ontwikkelingen op de juridische markt

” Alles om nog effectiever te kunnen opereren in een juridische omgeving.”

Werkwijze

De leergang bestaat uit 4 dagdelen, waarvan 3 dagdelen in (de omgeving van) Utrecht en 1 dagdeel online. De bijeenkomsten worden gepland binnen een periode van 6 tot 8 weken. Voorafgaand vindt er een persoonlijke intake plaats waarbij uw persoonlijke leerdoelen geïdentificeerd worden.

De opleidingsdagen zijn interactief van aard. Waar nodig wordt aandacht besteed aan theorie, maar het is vooral een praktijkgerichte opleiding, uiteraard in een vertrouwelijke setting.

Inhoud Programma

4 Dagdelen verdeeld over 3 dagen

Dagdeel 1 en 2 (aaneengesloten, Utrecht):

Persoonlijke effectiviteit

De leergang begint met werken aan de eigen persoonlijke effectiviteit. In 2 dagdelen geven we u handvatten en tips om aan uw eigen persoonlijke effectiviteit te werken. Zo gaan we aan de hand van My motivational insights uw drijfveren onderzoeken en bezien wat energie geeft en wat energie kost. We zullen tools aanbieden om de onderlinge samenwerking te verbeteren en we zullen kijken naar conflicten en hoe jij daarmee omgaat. Alles om nog effectiever te kunnen opereren in een juridische omgeving.

Dagdeel 3 (online):

Business partnering en innovatie

In de ochtend van dag 2 gaan we met dit laatste onderwerp verder en kijken we naar de positionering van een juridische afdeling in een organisatie, naar de centrale functies van die afdeling en welke rol advocaten in deze processen vervullen. Verder zullen we het onderwerp legal risk management verkennen en met elkaar bespreken hoe je juridische risico’s kunt managen.

Dagdeel 4 (verrassende buitenlocatie):

Ontwikkelingen in de juridische markt

In het afrondende dagdeel is veel ruimte voor jullie specifieke thema’s en ronden we de leergang af met korte presentaties van iedere deelnemer van een persoonlijk actieplan.