Ontwikkelpartner voor juridische afdelingen en advocatuur

Anton-Pieter, oprichter van Symbius, begeleidt advocatenkantoren en juridische afdelingen om de strategie te bepalen, scherpe keuzes te maken en te prioriteren. Vervolgens werkt hij samen met hen stap voor stap naar de geformuleerde doelen toe.

Anton-Pieter

Het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen juridische organisaties. Dát is de drijfveer van Anton-Pieter.

Van regels naar afspraken en van gedoe naar gedaan!

Belofte

De belofte van Anton-Pieter? Gedeelde focus, onderling vertrouwen en gedragen besluiten. Door groeiend vertrouwen gaan teams van regels naar afspraken en van gedoe naar gedaan. Medewerkers raken bevlogen, ervaren ruimte voor hun eigen ontwikkeling en gaan eigenaarschap tonen. Daardoor gaat de organisatie beter functioneren. Klanten ervaren dat en kiezen daarvoor. Zo nemen klant- en medewerkertevredenheid hand in hand toe.

Anton-Pieter verzorgt daarnaast verschillende opleidingen voor juridische professionals en coacht individuele professionals die willen werken aan hun persoonlijke effectiviteit.

Contact met Symbius